JPK na żądanie organów kontrolujących – zmiany w 2019 roku

Wraz z początkiem 2018 roku mikroprzedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem comiesięcznego składania sprawozdania w postaci plików JPK_VAT. To nie koniec zmian. Od 1 lipca mikroprzedsiębiorca będzie musiał przedstawić na żądanie US również inne pliki.

Z początkiem roku 2018 weszły w życie duże zmiany dla mikroprzedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 roku mikrofilmy podobnie jak małe, średnie i duże podmioty zobowiązane są do generowania i wysyłki ewidencji VAT do organów skarbowych w formacje JPK_VAT – Jednolitego Pliku Kontrolnego. W praktyce obowiązek ten wykonać muszą do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. To jednak nie koniec zmian.

Business finance man calculating budget numbers, Invoices and financial adviser working.

Od 1 lipca JPK na żądanie US

Od 1 lipca przedsiębiorca na żądanie skarbówki zobowiązany będzie do przesłania jednolitych plików kontrolnych – również tych bezpośrednio niedotyczących podatku VAT. Pliki te dotyczyć będą danych o wystawionych fakturach, prowadzonych księgach podatkowych, czy też firmowym magazynie.

W jaki sposób utworzyć pliki JPK na żądanie US?

Przed wejściem w życie przepisów nakładających obowiązek przestawienia innych niż JPK_VAT plików na żądanie urzędu skarbowego pojawia się wiele wątpliwości, w tym m.in. w jaki sposób utworzyć taki plik. Przedsiębiorcy często zadają pytanie, czy przedsiębiorca prowadzący ewidencje podatkowe w formie papierowej oraz wystawiający wyłącznie faktury w formie papierowej będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie wyłącznie skanów faktur, czy może elektronicznego pliku JPK_FA. Jeśli tak – w jaki sposób i jakim programem powinien to zrobić?
Niestety na chwilę obecną Ministerstwo Finansów nie zajęło jeszcze jednoznacznego stanowiska. Tym niemniej jednak obowiązki generowania plików JPK innych niż JPK_VAT posiadają wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący ewidencje w formie programów komputerowych. Oznacza to, że jeśli z nich nie korzysta się – wówczas organ skarbowy nie ma podstaw żądać od podatnika plików JPK w tym JPK_FV.

 

Powyższe wynika z 193a § 1 ordynacji podatkowej mówiącego, że ,,W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą”